Skip to content

Riigi kontroll

Laenu- ja hoiuseühistu koos investeerimisportfelliga on rangelt Eesti Vabariigi seadustega reguleeritud, et kindlustada meie liikmetele kõrge turvalisuse tase.

Vastavalt Hoiu-Laenuühistu seadusele § 27 Intus Hoiu-laenuühistu peab oma tegevuses järgima kõiki alljärgnevaid nõudeid:

 • Hoiu-Laenuühistul on audiitorkontroll kohustuslik.
 • Hoiu-Laenuühistu peab paigutama vähemalt 10 protsenti oma liikmete hoiuste summast nõudmiseni hoiusena Eesti või teise lepinguriigi krediidiasutusse.
 • Hoiu-Laenuühistu võib omandada ainult oma peamiseks ja püsivaks tegevuseks vajalikke kinnisasju.
 • Hoiu-Laenuühistul on keelatud osaleda osanikuna täisühingus või täisosanikuna usaldusühingus.
 • Hoiu-Laenuühistu investeeringud põhivarasse, sealhulgas finantspõhivarasse ei tohi kokku olla suuremad Hoiu-Laenuühistu omakapitalist.
 • Hoiu-Laenuühistu bilansiliste nõuete summa klientide vastu ja bilansiväliste kohustuste summa kokku ei või ületada kümnekordset omakapitali summat;
 • Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 sätestatut ei kohaldata, kui Hoiu-Laenuühistu on omandanud kinnisasja kahjude ennetamiseks või vältimiseks ja hoiu-laenuühistu on kinnisasja kolme aasta jooksul võõrandanud.
 • Hoiu-Laenuühistu ei tohi puhaskasumist teha väljamakseid, kui majandusaastal ei ole kolme kuu vältel kinni peetud käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 sätestatust või kui hoiu-laenuühistu viimase majandusaasta lõppemisel kinnitatud majandusaasta aruandest ilmneb, et Hoiu-Laenuühistu omakapital jääks väiksemaks Hoiu-Laenuühistu seaduse § 22 lõikes 3 sätestatust

Ranged laenuandmise põhimõtted

 • Iga kord, kui Liige paigaldab raha hoiukontosse, annab Intus HLÜ selle edasi teistele liikmetele, kes vajavad laenu. Intus HLÜ teenib selle pealt intressi ja maksab sellest hoiukonto avanud Liikmele lubatud intressi. Meie liige võib alati kindel olla, et tema raha ei lähe kuhugi mujale, kui laenuportfelli.
 • Anname laene vaid väga rangete ning nõudlike kriteeriumide põhjal.Kaalume iga taotlust põhjalikult, et kindlaks teha, et taotlejal on hea krediidiajalugu, tal ei ole tasumata kohustusi ja tal on püsiv sissetulek. Meie partneriks on tõhus inkassofirma, et vähendada võlgnike osa meie portfellis. Maksimaalne võimalik laenusumma on kahekümnekordne liitumisinvesteering Intuse osakapitali.

Sisekontroll

 • Meie siseauditi komitee kontrollib kõiki finantsdokumente ja raamatupidamist.
 • Meid kontrollib sõltumatu välisaudiitor, kes vaatab üle kogu meie raamatupidamise.

Läbipaistvus

Täisnimi
E-post
Telefoni number
Eelistatud aeg
Teie tekst
captcha

Täisnimi
E-post
Telefoni number
Eelistatud aeg
Teie tekst
captcha

Back To Top
Translate »